ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

VBA viết tắt của Visual Basic for Applications là một ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ rộng rãi trong các sản phẩm của Microsoft như Excel, Word, PowerPoint, Access thậm chí cả Autocad. Là một ngôn ngữ thân thiện, dễ sử dụng và đặc biệt là dễ học, VBA sẽ giúp bạn thực hiện những thao tác lặp đi lặp lại một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác hơn. Một ví dụ tiêu biểu cho việc ứng dụng VBA vào việc nâng cao hiệu quả công việc là làm báo cáo. Bạn cần làm báo cáo tuần, báo cáo tháng hay báo cáo ngày, VBA sẽ giúp các bạn làm việc này một cách hoàn toàn tự động.

VÍ DỤ VỀ VBA CÓ THỂ GIÚP BẠN LÀM GÌ

Đây chỉ là một trong rất nhiều ví dụ cơ bản mà VBA có thể giúp bạn trong công việc. VDy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA để tổng hợp nhiều báo cáo con thành một báo cáo tổng cực kì nhanh chóng. 

Các mục cần học về VBA Excel

 1. Làm quen với VBA, cách mở tab developer
 2. Tạo sub và sử dụng message box
 3. Vòng lặp FOR trong VBA
 4. Cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA – 1
 5. Cách truy cập dữ liệu trong bảng tính Excel từ VBA – 2
 6. Sub và Function
 7. Câu lệnh điều kiện IF trong VBA, cấu trúc with .. end with
 8. Sử dụng Macro Recorder để học VBA một cách nhanh nhất
 9. Ứng dụng đầu tiên của VBA trong Excel
 10. Tạo slide powerpoint với dữ liệu từ Excel với VBA
 11. Tổng kết dữ liệu từ nhiều files vào 1 file dữ liệu (Click để xem thử)
 12. Khoá 1 ô hoặc 1 vùng bảng tính dựa trên điều kiện – 1
 13. Khoá 1 ô hoặc 1 vùng bảng tính dựa trên điều kiện – 2
 14. Tạo mục lục bảng tính bằng VBA
 15. Điều khiển và soạn thảo văn bản trong Word từ dữ liệu của Excel
 16. Lọc tách dữ liệu từ bảng tính lớn ra nhiều bảng tính nhỏ
 17. Tạo một todo list với VBA
 18. Chèn ảnh từ 1 thư mục vào trong excel bằng cách sử dụng vba
 19. Tạo một lúc nhiều bảng tính theo tên có sẵn
 20. Đổi tên hàng loạt bảng tính bằng VBA
 21. Tạo một addin trong Excel – 1
 22. Tạo một addin trong Excel – 2
 23. Tạo một addin trong Excel – 3
 24. Tạo một addin trong Excel – 4
 25. Tạo một addin trong Excel – 5
 26. Lọc dữ liệu siêu tốc sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL
 27. Tính tổng các ô cùng màu
 28. Tạo form nhập liệu – 1
 29. Tạo form nhập liệu – 2
 30. Tạo form nhập liệu – 3
 31. Tách riêng số ra khỏi chuỗi trong Excel
====================

1.Các ứng dụng Microsoft Office

2.Giáo trình: xử lý văn bản Microsoft Word, xử lý văn bản + bảng tính+ trình chiếu cơ bản

3.Hướng dẫn Ms Powerpoint 2013

4.Microsoft Excel 2016, Xử lý bảng tính Ms Excel.

Trang chủ TÀI LIỆU TỔNG HỢP 1.Office (ứng dụng văn phòng)