ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

A. Các tài liệu CNTT Tổng quan:

1.Giáo trình: Tin học đại cương, kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, Quản lý Hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi; Lắp ráp và cài đặt máy tính.

2.Windows & Internet, IC3: Internet & Computing Core Certification

3.Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

4.Tìm kiếm và sử dụng thông tin ( dành cho học viên học E-Learning)

5.Kỹ nghệ phần mềm , Kỹ nghệ phần mềm nâng cao

6.Giáo trình: phân tích và thiết kế hướng đối tượng ; phân tích và thiết kế hệ thống thông tin  theo hướng đối tượng

7.An toàn bảo mật thông tin.

8.Cơ sở an toàn thông tin

9.Doanh nghiệp và Điện toán đám mây

10.Hệ thống phân tán

11.Giáo trình giáo dục tin học.

12.GT: Kỹ thuật vi xử lý

13.CNTT: Định hướng học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.

14.Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

15.Quản lý dự án CNTT và truyền thông

16.Lý thuyết độ phức tạp tính toán.

17.Khai phá dữ liệu

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

B.Thiết kế phối cảnh và hoạt hình

6.Đồ họa máy tính và CAD

7.Thiết kế đa phương tiên Adobe Flash

8.GT: Đồ họa máy tính

9.Kỹ thuật đồ họa

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

C. Tài liệu quản trị Cơ sở dữ liệu:

1.Nhập môn Cơ sở dữ liệu (FPT Book)

2.Hệ Cơ sở dữ liệu đa phương tiên

3.Cơ sở dữ liệu nâng cao

4.GT: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

5.GT: Microsoft Access 

6.BIGDATA:: Tuyển tập dữ liệu lớn

7.Ms SQL 2008

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

D. Các ứng dụng, ngôn ngữ chuyên môn, chuyên ngành:

1.LATEX và các ứng dụng: 

Latex là công cụ soạn thảo tốt nhất cho các tài liệu khoa học như báo cáo, luận án, luận văn, bài trình bày, tạp chí khoa học, biên tập mà không mất thời gian tra cứu trên Internet.

2.Quản trị phần mềm MOODLE:

  Hệ thống quản lý học tập (LMS) và quản lý các khóa học, tạo các khóa học trên Internet hay các Website học trực tuyến (Moodle phát triển trên PHP). Tham khảo : http://moodle.org 

3.Sử dụng phần mềm tạo khóa học E-Learning.

4.VERILOG HDL và ứng dụng:  ngôn ngữ mô tả phần cứng hay các mạch số

5.Mạng PETRI (lý thuyết & ứng dụng):  ngôn ngữ mô hình hóa để mô tả các hệ thống phân tán rời rạc (VD: sơ đồ kết nối ngôi nhà thông minh,..