ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

 Giải pháp xây dựng hệ thống điện thoại IP giá rẻ1.    Tổng đài IP (Asterisk).

2.   Voice gateway (Planet/ Cisco)

3.    Điện thoại IP .

3.    Switch & Switch PoE .
  

Xem chi tiết các sản phẩm tham khảo nhấn xem thêm bên dưới:

Read more...

Trang chủ TIN TỨC TIN TỨC CÔNG NGHỆ PHẦN CỨNG