ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING)

CÔNG TY VNIT-CS. Liên hệ : Email: CONTACT@DAOTAOCNTT.ORG ; SALES@VNCS.COM.VN)

Font Size

SCREEN

Profile

Direction

Menu Style

Cpanel

Khóa học Quản trị hệ thống mạng MCSA 2019

Khóa học quản trị hệ thống MCSA 2019 được dựa trên nền tảng hệ điều hành máy chủ Windows Server 2019, hệ điều hành mới nhất của Microsoft cho đến thời điểm hiện nay.

 

  MCSA 2019 là chương trình đào tạo  kỹ sư quản trị hệ thống phiên bản mới nhất của Microsoft sau chương trình MCSA 2016, MCSA 2003, MCITP 2008 và MCSA 2012. Chương trình MCSA 2019 được thiết kế nhằm cung cấp cho Học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai, quản lý, vận hành cũng như khắc phục sự cố trong môi trường Windows Server 2019.

 

Mục tiêu khóa học:

 

–   Cung cấp cho học viên nguyên lý cơ bản của hệ điều hành mạng, kiến thức về hệ thống mạng, có kỹ năng cần thiết để cài đặt, cấu hình hoàn chỉnh mạng doanh nghiệp cỡ vừa và lớn dựa vào Window 2019
–   Triển khai Firewall chuyên dụng.Nối các văn phòng ở xa với VPN L2TP/IP Sec kết hợp với chứng chỉ số an toàn nhất hiện nay
–   Học viên không chỉ có kỹ năng thành thạo mà còn hiểu rất rõ về cấu trúc hạ tầng, thiết kế và quản trị hệ thống mạng, nhiệm vụ quản lý bao gồm việc điều hành và hỗ trợ hệ thống.
–   Đào tạo chuyên viên mạng thành thạo trong các lĩnh vực: Triển khai, thiết kế, quản lý và chuẩn đoán hỏng hóc cho một hệ thống mạng lớn.
–   Khóa học cung cấp kiến thức trên công nghệ mới nhất của Microsoft Windows Server 2019.


 

Đối tương tham gia khóa học

 1. Sinh viên chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông

 2. Những người làm công tác quản trị mạng trong các tổ chức, doanh nghiệp.

 3. Các kỹ sư hệ thống / hạ tầng

 4. Các bạn yêu thích công việc quản trị mạng máy tính và muốn trở thành một nhà quản trị mạng chuyên nghiệp.

Điều kiện tham gia khóa học

 • Có kiến thức cơ bản về mạng căn bản.

Khả năng đạt được sau khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, bạn sẽ đạt được các mục tiêu và kiến thức như sau:

 • Hiểu rõ về các dịch vụ mạng hoạt động trên nền tảng Windows Server 2019. 

 • Đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống dựa trên nền tảng Windows Server 2019.

 • Được trang bị đầy đủ kiến thức để vượt qua kì thi lấy chứng chỉ quốc tế MCSA 2019

Nội dung khóa học

 

 

MÔN

 
 

NỘI DUNG

 
 

CHI TIẾT

 
 

70 – 740

 
  

INSTALLATION, STORAGE, AND COMPUTE WITH WINDOWS SERVER 2019

  
 • Module 1: Cài đặt, upgrade, and migrate servers

 • Module 2: Cấu hình local storage trong Server 2019

 • Module 3: Thực thi các giải pháp lưu trữ cho doanh nghiệp

 • Module 4: Thực thi Storage Spaces và Data Deduplication

 • Module 5: Cài đặt, cấu hình, quản trị Hyper-V

 • Module 6: Triển khai và quản trị Windows Server và Hyper-V containers

 • Module 7: Nâng cao tính sẵn sàng và khôi phục thảm họa

 • Module 8: Thực thi và quản lý failOver Cluster

 • Module 9: Thực thi failover clustering cho Hyper-V

 • Module 10: Thực thi Network Load Balancing

 • Module 11: Tạo, quản lý, triển khai images

 • Module 12: Quản lý, giám sát, duy trì máy ảo

 

70 – 741

 
  

NETWORKING WITH WINDOWS SERVER 2019

  
 • Module 1: Lập kế hoạch thực thi Ipv4

 • Module 2: Thực thi DHCP

 • Module 2: THực thi DHCP

 • Module 4: Thực thi DNS

 • Module 5: Thực thi và quản lý địa chỉ IP với IPAM

 • Module 6: Remote access trong Windows Server 2019

 • Module 7: Thực thi DirectAccess

 • Module 8: Thực thi VPNs

 • Module 9: Thực thi mạng cho văn phòng chi nhánh

 • Module 10: Cấu hình các tính năng mạng nâng cao

 • Module 11: Thực thi Software Defined Networking

 

70 – 742

 
   

IDENTITY WITH WINDOWS SERVER 2019

    
 • Module 1: Cài đặt và cấu hình Domain Controllers

 • Module 2: Quản lý các đối tượng trong AD DS

 • Module 3: Kiến trúc hạ tầng ADDS

 • Module 4: Thực thi và quản lý AD DS sites và đồng bộ hóa

 • Module 5: Thực thi Group Policy

 • Module 6: Quản lý các thiết lập của User với Group Policy

 • Module 7: Bảo mật Active Directory Domain Services

 • Module 8: Triển khai và quản trị AD CS

 • Module 9: Triển khai và quản trị certificates

 • Module 10: Thực thi và quản trị AD FS

 • Module 11: Thực thi và quản trị AD RMS

 • Module 12: Thực thi AD DS synchronization với Microsoft Azure AD

 • Module 13: Giám sát, quản lý, khôi phục sự cố AD

Trang chủ MICROSOFT 12.Đào tạo chứng chỉ Microsoft MCSA Windows 2019 Server